„ МАКЕДОНИŒ“

МАКЕДОНИŒ“ (Русе и Софија, 21. Ⅹ 1888 – 1. Ⅹ 1893) – најзначајниот македонски неделен весник во ⅩⅠⅩ в. Излегувал секоја среда. Одговорен уредник бил Коста шахов, а бил печатен во печатницата на Ст. Ив. Роглев во Русе и во софиските печатници „ Либерален клуб“, печатницата на Х. Стоенчо Тачев и „Македонија“. Објавени се вкупно 122 броја. Првин излегувал во Русе, а потоа во Софија (од г. И, бр.

Прочитај »

„ МАКЕДОНКА“

МАКЕДОНКА“ – орган на АФЖ на Македонија, прво македонско списание за жени. Првиот број излегол во ноември 1944 г., печатењето почнало во с. Г. Врановци, продолжило во Прилеп и завршило во „Македонка“, орган на Битола. Прва АФЖ на Македонија (1944) уредничка Веселинка Малинска, наредните два броја ги подготвиле Славко Јаневски и Василие Поповиќ-Цицо. За 62 години, списанието за жената сменило уште три имиња – „Просветена жена“, „Жена“ и „Жена

Прочитај »

„ МАКЕДОНО-ОДРИНСКИ ПРЕГЛЕД“

МАКЕДОНО-ОДРИНСКИ ПРЕГЛЕД“ (Софија, 25. Ⅴ 1905 – 24. Ⅶ 1907) – политички журнал, орган на ВМОРО. Првин излегувал на 10 и 25 во месецот, како „петнаесетдневен политички журнал“, а потоа како „седмичен политички журнал“. Уредник бил Никола Наумов, а бил печатен во софиската печатница „Дневник“. Првин имал наслов „Македонски преглед“, а потоа „Македоно-одрински преглед“ (од бр. 13). Објавени се вкупно 69 броја. Содржи поголем број осврти за настаните од

Прочитај »

„ МАКЕДОНСКА МЛАДЕЖÓ

„ МАКЕДОНСКА МЛАДЕЖÓ (Софија, 1, 10. Х 1933 – 6. Ⅴ 1934) – месечен орган на македонската прогресивна младина во Бугарија. Се печати на бугарски јазик во 2000 примероци со јасни македонски национални позиции. Редактори и соработници: Хр. Андонов (внук од сестра на Г. Делчев), М. Сматракалев, В. Ивановски, К. Веселинов, К. Николов, А. Ча- Весникот „Македонска младеж“ (1933-1934) официјален орган на ВМРО(Об), изразител и на идеите на КП. По

Прочитај »

„ МАКЕДОНСКА ПОВЕСТ“

МАКЕДОНСКА ПОВЕСТ“ – прв македонски балет, во три чина. М: Гл. Смокварски, С: композиторот и Д. Парлиќ. Прво изведување: Скопје, 21. Ⅵ 1953. Др. О. трите дела на поробена Македонија… Македонскиот народ треба да е готов при секоја нова опстановка, при секоја нова промена во Грција, во Југославија или во Бугарија, да си го каже својот збор, да ја пројави својата волја и да учествува со своето активно присуство“

Прочитај »

„ МАКЕДОНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА“, билтен & орган на Одборот за макед

„ МАКЕДОНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА“, билтен & орган на Одборот за макед. научна и стручна терминологија при МАНУ, организиран од Бл. Конески (1968) за да работи врз проектот како најприоритетна задача на МАНУ, со цел да создаде средство за научна комуникација и предавање знаења во педагошкиот процес. Од 1969 г. се работи врз овој макропроект со околу 30 комисии од разните научни дисциплини. Крајната цел на проектот е да подготви терминолошки речници

Прочитај »

„ МАКЕДОНСКА ТРИБУНА“

МАКЕДОНСКА ТРИБУНА“ (Индијанополис, Индијана, САД, 10. Ⅱ 1927 – 1. Ⅺ 1983 и Форт Вејн, Индијана, САД, 17. Ⅺ 1983 –) – неделен весник, орган на Сојузот на македонските политички организации во САД и Канада, на бугарски и англиски. Првин го уредувал Борис Зографов, потоа Л. Македонската филхармонија Димитров и др. Излегувал секој четврток. Првин бил под влијание на протогеровистите, а потоа на михајловистите. Од третата година бил печатен

Прочитај »

„ МАКЕДОНСКИ БИСЕР“

МАКЕДОНСКИ БИСЕР“ – традиционален меѓународен турнир во борење слободен стил. Отпрвин се одржувал како „Струшки бисер“ (1977–1983). Поради големиот интерес, Сојузот на борачките спортови решил да се држи и во други градови заради популаризација на овој спорт, под назив „ Македонски бисер“. Со учество и на некои од најсилните репрезентации на земјите од светот, натпреварите досега се одржувани во: Скопје, ПробиШтип, Битола, Велес, Штип, Кочани, Струмица, Неготино, Гевгелија и

Прочитај »

„ МАКЕДОНСКИ ЖУРНАЛ ЗА РЕПРОДУКЦИЈА“

„ МАКЕДОНСКИ ЖУРНАЛ ЗА РЕПРОДУКЦИЈА“ (МАЦЕДОНИАН ЈОУРНАЛ ОФ РЕПРОДУЦТИОН) – меѓународно науч нални трудови, апстракти, како и ревии и биографии за морфологијата, физиологијата, биохемијата, патологијата и биохемијата на репродукцијата кај животните и кај човекот. Првиот број е објавен во април 1995 г. М. Д. – Ј. Б.

Прочитај »

„ МАКЕДОНСКО ЗНАМЕ“

МАКЕДОНСКО ЗНАМЕ“ (Софија, И, 1, 14. Ⅵ 1932 – Ⅲ, 31, 1. Ⅶ 1934) – орган на македонската прогресивна емиграција во Бугарија. Неофицијален неделен орган на ВМРО(Об) што се појавува по киднапирањето на Симеон Кавракиров од михајловистите и претставува најширок израз на македонската национална мисла, против фашизмот во македонското движење и за Балканска федерација. Излегува на бугарски јазик во 5000–6000 тираж под повремена редакција на А. Мартулков, Д. Костов,

Прочитај »

„ МАКЕДОНЧЕ“

МАКЕДОНЧЕ“ (Детроит, САД, мај 1979) – детско списание на македонски јазик, издавано од Македонско-американската издавачка куќа „Илинден“ во Детроит. Тоа е првото детско списание на северноамериканскиот континент. Сл. Н.-К. Владо Макеларски

Прочитај »

„ МЕТОДИЈА МИТЕВСКИБРИЦО“

МЕТОДИЈА МИТЕВСКИБРИЦО“ (Скопје, 16. И 1950) – училиште за физичка култура, основано од Комисијата за физичка култура на Владата на СРМ, со цел да школува стручни кадри за училиштата и спортските организации. Отпрвин било сместено во просториите на ДТВ „Партизан“ И. Од 1962/1963 се здобило со сопствен објект во населбата „Црниче“ и го добило сегашното име. Од учебната 1951/52 до 1967/68, кога престанало да биде кадровско, во него завршиле

Прочитај »

„ МИКРОН“

МИКРОН“ – Прилеп – фабрика за производство на мали електромотори и на опрема за домаќинството. Формирана е во шеесеттите години на минатиот век како „ Микрон“, за да прерасне во почетокот на 2005 г. во фирма со назив АД „Микрон Тецх“. Во производната програма се застапени повеќе видови мотори со мала моќност како што се: еднофазните асинхрони микромотори, универзалните микромотори, колекторските микромотори на наизменична струја. Од апаратите за домаќинство

Прочитај »

„ МИКРОСАМ“, АД

МИКРОСАМ“, АД – приватна акционерска компанија, основана во 1990 г. во Прилеп со главна активност – дизајнирање и производство на компјутерски контролирани машини, опрема и софтвер-апликации за индустриски цели. Производите на „Микросам“ наоѓаат примена во индустријата за композитни материјали, индустријата за мермер, дрвопреработувачката и металопреработувачката индустрија, обработката на стакло и во многу други подрачја. „Микросам“ е производител на првиот македонски индустриски робот со 6 оски на контрола. За своите

Прочитај »

„ МУГРИ“

„ МУГРИ“ (Положај, прва половина на 1945) – весник, орган на Четиринаесеттата македонска младинска НО ударна бригада „ Димитар Влахов“, на македонски јазик. Редактор бил Д. Глигоров. Зачуван е само бр. 2 (март 1945), со 22 страници на хектографска техника. ЛИТ.: Д-р Боро Мокров, Развојот на македонскиот печат и новинарство (од првите почетоци до 1945 година), Скопје, 1980, 447; Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот пе

Прочитај »

МАВРОВСКА КОТЛИНА

МАВРОВСКА КОТЛИНА – највисока котлина во РМ. Се наоѓа помеѓу планините Бистра на југ и разграноците на Шар Планина, Кожа и Крстови на запад и исток, на надморска височина од 1.200 м. Зафаќа површина од 92 км². Преку превојот Бунец (1.318 м), на исток е поврзана со Полошката Котлина. Котлината е формирана со неотектонски движења и за време на плиоценот имало езеро, за кое сведочат плиоцените седименти. Во котлината се

Прочитај »

МАВРОВСКИ МЕМОРИЈАЛ

МАВРОВСКИ МЕМОРИЈАЛ – натпревари во скијачко трчање во разни дисциплини, кои традиционално се одржуваат во знак на сеќавање на загинатите работници од лавини при изградбата на Мавровската хидроцентрала (од 1960). Досега е одржан 43 пати (до 2005). Отпрвин најголеми успеси имале Арсо Авакумовски и Димитар Смилевски од Скијачкиот клуб „Момир Андоновски“ од Маврово, а подоцна и други скијачи, особено од СК „Мечкин Камен“ во Крушево и СК „Пелистер“ во Битола.

Прочитај »

МАВРОВСКИ МЕМОРИЈАЛ –

МАВРОВСКИ МЕМОРИЈАЛ – натпревари во скијачко трчање во разни дисциплини, кои традиционално се одржуваат во знак на сеќавање на загинатите работници од лавини при изградбата на Мавровската хидроцентрала (од 1960). Досега е одржан 43 пати (до 2005). Отпрвин најголеми успеси имале Арсо Авакумовски и Димитар Смилевски од Скијачкиот клуб „Момир Андоновски“ од Маврово, а подоцна и други скијачи, особено од СК „Мечкин Камен“ во Крушево и СК „Пелистер“ во Битола.

Прочитај »

МАВРОВСКИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ

МАВРОВСКИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ – заедничко име за трите ХЦ од мавровскиот хидросистем: ХЦ „Врбен“, ХЦ „Вруток“ и ХЦ „ Равен“. Изградбата на хидросистемот започнала во 1948 г. и се одвивала во две етапи. Првата етапа траела до 1960 г. и во неа се пуштени во погон по два агрегата во: ХЦ „Вруток“, ХЦ „Равен“ и ХЦ „ Врбен“. Во втората етапа се пуштени во погон третиот и чет- Кулите во Скопје

Прочитај »