Л

Л.) – воден членконог организам. Живее во мирни истечни или во плитки неистечни води, во издупчени карпести крајбрежја. Телото му е долго до 16 цм. Има јаки клешти на првиот пар нозе и две послаби на друРечен рак гите два пара нозе. Се храни со ситни организми и детритус. Во Охридското и Дојранското Езеро и… Continue reading Л

ЛАБИНО ОХРИД

ЛАБИНО – ОХРИД . средновековна некропола на градот Охрид сместена на запад од Плаошник, откриена случајно при пошумувањето (1955-1956). Локацијата (подалеку од црквените објекти), како и наодите (сите се од бронза), упатуваат на заклучок дека овде биле погребувани средноимотни граѓани на Охрид во XI-ⅩⅠⅠⅠ в. ЛИТ.: В. Лахтов, Раносредновековен накит во средновековната збирка на Народниот… Continue reading ЛАБИНО ОХРИД

ЛАВ ОХРИДСКИ

ЛАВ ОХРИДСКИ . (Пафлагонија, Мала Азија, XI в. – Охрид, 1056) – охридски архиепископ (ок. 1037–1056) и книжевен деец. По Јоана Дебарски, тој бил прв охридски архиепископ од немакедонско потекло – Византиец. Го обновил соборниот храм „Св. Софија”, разурнат во 1018 г од Византијците при освојувањето на Охрид. Со полемичките дела против Латините и енцикликите… Continue reading ЛАВ ОХРИДСКИ

ЛАВОР

ЛАВОР .(Лаурус нобилис Л., фам. Лаурацеае) – медитеранско мало зимзелено дрво. Листовите се кожести, издолжено-елипсовидни, темнозелени, богати со етерски мас-ла и се користат како зачин. Пло-Л дот е црномодра бобинка со една семка. Во античко време се сметало за свето дрво на Аполон, симбол на мудроста и на славата. Кај нас може да се одгледува… Continue reading ЛАВОР

ЛАВРОВ, Петар Алексеевич

ЛАВРОВ, Петар Алексеевич (Јарослав, Русија, 6/18. IX 1856 – Ленинград/СПб., 24. XI 1929) – руски славист, кирило-методиевист, палеограф и историчар на старата словенска писменост и литература. Го завршил Историско-филолошкиот факултет на Московскиот универзитет (1879). Кандидатска дисертација одбранил за српските народни песни од косовскиот циклус, магистерска за црногорскиот поет П. П. Његош и неговото литературно дело… Continue reading ЛАВРОВ, Петар Алексеевич

ЛАГАДИНОВ-ПЕТАР, Костадин

ЛАГАДИНОВ-ПЕТАР, Костадин (Разлог, 11. Ⅳ 1913) – учесник во НОД во Пиринскиот дел на Македонија, генерал-мајор. Во судски процес (1933) осуден на Лавор 12,5 години затвор, но емигрирал причинÎ популярности Македонво СССР (1934). Под псевдонимот Петар Стефанов Врзанов-Македончето, завршил високи воени школи. Се вратил во Бугарија (11. Ⅷ 1941) и бил партизан во Разлошко (од… Continue reading ЛАГАДИНОВ-ПЕТАР, Костадин

ЛАГАДИНОВА-АМАЗОНКА, Елена

ЛАГАДИНОВА-АМАЗОНКА, Елена (Разлог, 9. Ⅴ 1930) – најмладата партизанка во Пиринскиот дел на Македонија, доктор по земјоделски науки. Била борец (заедно со таткото и двајцата браќа) во Разлошкиот партизански одред „Никола Парапунов” ( Ⅵ 1944). По војната завршила Земјоделски факултет во Москва и се посветила на научната работа од областа на агрономијата. Автор е на… Continue reading ЛАГАДИНОВА-АМАЗОНКА, Елена

ЛАГИДИ

ЛАГИДИ (Птолемаиди) – египетска династија од македонско потекло (323 г. пр.н.е. – 30 г. пр. н.е.). Ја основал Птолемај Ⅰ Сотер (323–283), син на Лаг, по кого и династијата го добила името. Второто име го добила по основачот, Птолемај И, кој ја избрал Александрија за своја престолнина. Династијата дала преку дваесет владетели на Египет: Птолемај… Continue reading ЛАГИДИ

ЛАДИНСКА, Василка

ЛАДИНСКА, Василка (Куманово, 2. Х 1928) – архитект. Дипломирала на Архитектонскиот факултет при Техничката велика школа во Белград (1954). Проектирала и реализирала станбени, општествени и здравствени објекти. Учествувала на повеќе анонимни архитектонски конкурси. Се занимава и со публицистика, објавила повеќе статии во стручни списанија. Позначајни реализации: станбен блок на ул. „Македонија” во Скопје (1962); станбен… Continue reading ЛАДИНСКА, Василка

ЛАЗАР ПОП ТРАЈКОВ , ИСЕЛЕНИЧКО ДРУШТВО

„ЛАЗАР ПОП ТРАЈКОВ“, ИСЕЛЕНИЧКО ДРУШТВО (Медисон, Илиноис, САД, 1906 – ?) – друштво на Македонци доселеници по потекло од с. Д’мбени (Костурско), Егејскиот дел на Македонија. Друштвото организационо се проширило во Хајмонд (Индијана), со свое одделно седиште, а потоа и во Канада. Сл. Н.-К. Адам Лазаревиќ ЛАЗАРЕВИЌ, Адам (с. Жабари, Србија, 1900 – Белград, 1970)… Continue reading ЛАЗАР ПОП ТРАЈКОВ , ИСЕЛЕНИЧКО ДРУШТВО

ЛАЗАРЕВИЌ, Марија

ЛАЗАРЕВИЌ, Марија (Скопје, 1935) – редовен професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Дипломирала на Природно-математичкиот факултет во Скопје (1959), а докторирала на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје (1974), каде што работи од 1960 г. (доцент од 1972, редовен професор од 1982 г.). Декан на Факултетот. Пензионирана во 1999 г. Подрачја: орган-ска хемија, синтеза и карактеризирање на… Continue reading ЛАЗАРЕВИЌ, Марија

ЛАЗАРЕВСКА, Благородна Сотирова

ЛАЗАРЕВСКА, Благородна Сотирова (Прилеп, 17. Ⅰ 1932) – спец. по болести на устата и забите, редовен проф. на Ст. ф. Хабилитирала во 1974 г. Се усовршувала во Москва, Одеса, Ленинград, Бел-град. Иницијатор за стручна публикација на стоматолозите во Македонија. Публикувала 136 статии. Учествувала и раководела научни проекти. Продекан и декан на Ст. ф. и раководител… Continue reading ЛАЗАРЕВСКА, Благородна Сотирова

ЛАЗАРЕВСКИ, Никола

ЛАЗАРЕВСКИ, Никола (Скопје, 29. Ⅲ 1931 – Скопје, 4. Ⅻ 2002) – филмски сценограф. Од 1953 г. работел во „Вардар филм”, првин како асистент, а потоа како сценограф, архитект, организатор на филм и директор на филм. За македонската кинематографија има реализирано повеќе десетици филмови, меѓу кои се и 23 играни, каде што работел во својство… Continue reading ЛАЗАРЕВСКИ, Никола

ЛАЗАРЕВСКИ, Слободан Крумев

ЛАЗАРЕВСКИ, Слободан Крумев (с. Орланци, Кичево, 1. IX 1939) – спец. по максилофацијална хирургија и проф. на Ст. ф. во Скопје. Хабилитирал во 1980 г. Бил продекан на Ст. ф. и директор на Клиниката за максилофацијална хирургија. Автор е на 50 научно-стручни трудови. Коавтор на „Тумори во максилофацијалната Слободан Лазаревски регија” и „Амбулантски стоматохируршки интервенции”.… Continue reading ЛАЗАРЕВСКИ, Слободан Крумев

ЛАЗАРИЦИ

ЛАЗАРИЦИ .- обредна игра изведувана на Лазарева сабота. Учесниците се главно Роми: една постара жена и две дечиња (машко и женско). Одејќи од куќа на куќа, децата пеат: „Играј, играј, Лазарке, / гола, боса Циганке, / оваа куќа богата / има доста дукати…” Песните се пеат за да измолат плодност, среќа и напредок во семејството.… Continue reading ЛАЗАРИЦИ

ЛАЗАРОВ, Александар Глигоров

ЛАЗАРОВ, Александар Глигоров (Кавадарци, 27. Ⅰ 1920 – Скопје, 10. Ⅰ 1990) – гинеколог-акушер, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје. Учесник во НОБ. Мед. ф. завршил во Белград (1948), а специјализирал гинекологија и акушерство (1953) во Белград и Скопје. Се усовршувал во повеќе Александар Лазаров центри, особено во Германија. Основоположник е на оперативната гинекологија… Continue reading ЛАЗАРОВ, Александар Глигоров

ЛАЗАРОВ, Диме

ЛАЗАРОВ, Диме (Кавадарци, 1918 – Скопје, 30. Ⅳ 2001) – геод. инж., ред. проф. на Градежниот факултет во Скопје (од 1967 до пензионирањето во 1983 г.) по предметите од областа на геодезијата. Дипломирал на Техничкиот факултет во Загреб, каде што и докторирал (1964). Бил на студиски престои во Цирих, Лозана и Москва. На Факултетот работел… Continue reading ЛАЗАРОВ, Диме

ЛАЗАРОВ, Лазар

ЛАЗАРОВ, Лазар (с. Зрновци, Кочанско, 2. Ⅱ 1945) – редовен професор на ФОН во Скопје. Основно училиште завршил во родното село, гимназија во Кочани и дипломирал на Филозофскиот факултет – Група историја во Скопје (1966-1970). Извесно време бил професор во гимн. „Г. Димитров”, работел во РСВР – Скопје и потоа во ИНИ во Одделението за… Continue reading ЛАЗАРОВ, Лазар

ЛАЗАРОВ, Љупчо

ЛАЗАРОВ, Љупчо (Скопје, 24. Ⅰ 1949) – град. инж., ред. проф. на Градежниот факултет во Скопје (од 1995) по предметите од областа на техничката механика и јакоста на материјалите. Со Фулбрајтова стипендија престојувал во САД (1978/79), а докторирал во 1985 г. во Скопје. Раководел со научноистражувачки проекти. Објавил повеќе трудови во земјата и во странство.… Continue reading ЛАЗАРОВ, Љупчо

ЛАЗАРОВ, Михајло

ЛАЗАРОВ, Михајло (Скопје, 1932) – керамичар. Дипломирал на АПУ во Белград. Работел како професор по керамика во УПУ во Скопје. Излагал самостојно и групно во Скопје и во странство. Работи уникатна и скулпторска керамика со префинето чувство за пластичност, поврзувајќи ја традицијата со декоративното и ликовното. Создава биоформи и топчести облици со минерални и растителни… Continue reading ЛАЗАРОВ, Михајло

ЛАЗАРОВ, Ристо

ЛАЗАРОВ, Ристо (Штип, 3. Ⅹ 1949) – поет, критичар, преведувач, директор на скопската телевизиска куќа „Телма”. Завршува Филолошки факултет во Скопје. Работи како долгогодишен новинар во низа редакции. Своевремено прв човек на агенцијата ТАНЈУГ. Член на Македонскиот ПЕН центар, а од 1972 г. член и на ДПМ. ДЕЛ: стихозбирки: Ноќна птица во паркот (1972), Јана… Continue reading ЛАЗАРОВ, Ристо

ЛАЗАРОВ, Стојан

ЛАЗАРОВ, Стојан (Штип, 1913 – Скопје, 1983) – агроекономист. Основно училиште завршил во Штип, гимназија во Крагуевац, а дипломирал на Земјоделско-шумарскиот факултет во Земун, Србија (1940). Во наставниот процес на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје е вклучен од 1950 г. (сметководство во земјоделството, статистика, трошоци и калкулации). Избран за доцент (1958), за вонреден (1960) и за… Continue reading ЛАЗАРОВ, Стојан

ЛАЗАРОВ, Тодор

ЛАЗАРОВ, Тодор (Штип, 1869 – Софија, 29. IX 1912) – револуционер, член на ТМОРО. Завршил Ⅵ клас гимназија во Солун. Станал првиот член на РК на МРО во Штип. Бил учесник на Солунскиот конгрес (1903) на ТМОРО. Повторно бил уапсен и спроведен во османлискиот затвор во Дамаск (1905). По Младотурската револуција бил амнестиран. Тешко разболен,… Continue reading ЛАЗАРОВ, Тодор

ЛАЗАРОВА, Вања

ЛАЗАРОВА, Вања (с. Страцин, Кумановско, 27. Ⅳ 1930) – интерпретаторка на народни песни. Во текот на својот живот извесно време работела во Операта при МНТ, а била член и на Државниот ансамбл за народни игри и песни „Танец”. Испеала над стотина изворни македонски народни песни и речиси сите се снимени во Продукцијата на МРТ („Гукни… Continue reading ЛАЗАРОВА, Вања