Б

БАБА

БАБА САЧ – средновисока планина која се издига помеѓу Кичевската Котлина на север и карстното Церско Поле на југ. Со највисокиот врв Голем Сач (1.698 м), кој се наоѓа во средишниот – централен дел, се протега во напореднички правец исток – запад. На

БАБА ЃУРЃА – народно оро

„БАБА ЃУРЃА” – македонско народно оро од Скопско, со мешан состав на играчите, држење за китките со слободно спуштени раце, со ритам 7/16 (2, 2, 3). Темпото е полетно, со брзи чекори на полустапалата, при што мажите играат со повремени потскокнувања и изразити балансирања на телото. ЛИТ.: Михајло Димоски, Македонски народни ора, Скопје, 1977, 91. …

БАБА ЃУРЃА – народно оро Read More »

БАБА САЧ

БАБА САЧ – средновисока планина која се издига помеѓу Кичевската Котлина на север и карстното Церско Поле на југ. Со највисокиот врв Голем Сач (1.698 м), кој се наоѓа во средишниот – централен дел, се протега во напореднички правец исток – запад. На

БАБАМОВ, Васил

БАБАМОВ, Васил (Скопје, 1942) – теориски хемичар и уредник на списанието „Цхемицал Абстрацтс”, Цолумбус, Охајо, САД. Дипломирал на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје и бил асистент (1968). Докторирал на Универзитетот во Урбана, Илиноис, САД,

БАБАМОВ, Неофит

БАБАМОВ, Неофит (Офе) (Кочани, 2. Ⅱ 1909 – Кочани, 19. Ⅲ 1994) – синдикален и комунистички деец, борец. Како член на СКОЈ (од 1929) и на КПЈ (од 1938), бил интерниран во логорите Ивањица и потоа во „Танаско Раиќ” во Крагуевац (5. Ⅴ 1940 – 6. Ⅳ 1941).

БАБАМОВ, Петар

БАБАМОВ, Петар (Скопје, 13. Ⅵ 1937) – град. инж., ред. проф. на Градежниот факултет во Скопје (од 1982 до пензионирањето во 2002) по предметите Технологија на бетонот и Бетонски и армиранобетонски конструкции. Магистрирал во ИЗИИС (1968), бил на сту

БАБАС

БАБАС ( Ⅵ в.) – византиско утврдување, се лоцира десетина километри североисточно од Прилеп. Го изградил или го обновил византискиот император Јустинијан Ⅰ.помеѓу 532 и 545 година. Утврдувањето требало да ги чува и да ги брани приодите кон Пелагонија преку Присадскиот Проод и преку Плетвар од нападите на Словените и на другите варварски племиња од …

БАБАС Read More »

Scroll to Top