КИЧЕВСКО-ДЕБАРСКА ЕПАРХИЈА на Охридската архиепископија

КИЧЕВСКО-ДЕБАРСКА ЕПАРХИЈА на Охридската архиепископија (крајот на ⅩⅤⅠⅠ – поч. на ⅩⅤⅠⅠⅠ в.) – на еден псалтир е запишано името на Дебарско-кичевскиот митрополит Јоаким (1705). ЛИТ.: Р. Грујић, Кичевско-дебарска епархија, во: Азбучник Српске православне цркве, Београд, 1993. Рат. Гр.