ИНСЕКТИ, ПАРАЗИТИ И ПРЕДАТОРИ

ИНСЕКТИ, ПАРАЗИТИ И ПРЕДАТОРИ – инсекти што паразитираат или се хранат со други инсекти штетни за шумите, многу значајни за природната редукција и регулација на последниве. Во категоријата штетни инсекти во лисјарските шуми на Република Македонијапозначајни се: Еупроцтис цхрѕсоррхоеа Л. – жолтомешка, Портхетриа диспар Л. – губар, Тортриџ виридана Л. – зелен дабов свиткувач., Оперопхтера брумата Л. – мал мразовец, Ераннис дефолиариа Цл. – голем мразовец, Малацосома неустриа Л. – прстенотворка, Орцхестес фаги Л. – буков рилкар скокач и Халтица љуерцеторум Фоудр. – дабов болвач, додека во иглолисните шуми се: Тхауматопоеа питѕоцампа Сцхифф. – боров четник, Рхѕациониа буолиана Ден. Ет Сцхифф. – боров свиткувач, Неодиприон сертифер Геоффр. – црвеникава борова оса, Диприон пини Л. – обична борова оса, Писсодес нотатус Ф. – мал боров рилкар и борови поткорници (Ипс сеџдентатус Боерн. – шестозаб и Ипс ацуминатус Гѕлл.). Како предатори, односно полезни инсекти во шумите кај нас, кои се хранат со одделни стадиуми од развојот на гореспоменатите штетни инсекти се: Цалосома инљуиситор Л. – мала гасеничарка, Цалосома сѕцопханта Њеб. – Инсекти, паразити и предатори лепотелка, Царабус сп., Цициндела силватица Л. – шумска буба песочарка, Цлерус формицариус Л., Рхапхѕдиа опхиопсис Л. – камила, Мѕрмелеон формиариус Л. – мравји лав, Цхрѕсопа перла Л. – златоока, Цоццинела бипунцтата Л. – двоточкеста бубамара, Цоццинела семптемпунцтатум Л. – седумточкеста бубамара и др. Инсектите паразити се од групата ентомопхага, т.е. оси потајници, од фам. Ицхнеумонидае, Брацонидае, Цхалцидидае, Бетхѕлидае, Еваниидае, Прототурпидае, од редот Хѕменоптера и Тацхинидае – еж-муви, и од редот Диптера. Ст. Н.