ИВЕ

ИВЕ (Заштитници на Северна Грција) – антимакедонска и антикомунистичка грчка организација основана во Солун во 1941 г. од грчки офицери. ЛИТ.: Т. Мамуровски, Бугарската пропаганда во југозападна и централна Егејска Македонија 1941–1944, Скопје, 1989. Ст. Кис.