ЗДРАВСТВЕНА СЛУЖБА

ЗДРАВСТВЕНА СЛУЖБА -. перманентен и широко распространет систем во Република Македонијаод воспоставени институции, организации и установи со повеќенасочни задачи, со цел да ги задоволи разните здравствени потреби и побарувања на населението и според тоа да обезбеди здравствена заштита на поединците и заедницата, вклучувајќи широк спектар на превентивни и куративни активности и искористувајќи ги во голема мера разните профили здравствени работници. Д. Д.