ЕТАИ

ЕТАИ -. Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика на РМ, основано во 1980 г. На секои две години ги организира „Националната конференција ЕТАИ”, Меѓународниот симпозиум ААС, „Применетите автоматски системи”, како и симпозиумите ЛЕОС (Ле-тен симпозиум за електроника и обработка на сигнали). Член е на Инженерската институција на Македонија. Др. М.