ДЕЛГОЖДА

ДЕЛГОЖДА -. село кај Струга, античка и средновековна некропола. Локалитетот се наоѓа ис-точно од селото на местото Свети Илија, под падините од античкото Градиште. Откриени се 120 гробови поставени на тумулус подигнат во крајот на Ⅵ в. пр.н.е. Погребувањето се изведувало континуирано во архајскиот, хеленистичкиот, римскиот и во средновековниот период. Декоративна ползечка грмушка С. Делгожда, Струшко, поглед на античката некропола ( Ⅵ в. пр.н.е.) ЛИТ.: В. Битракова–Грозданова, Некропола кај Делогожда–Струга, 1979, МАА, 6, Скопје, 1980, 63-68; Еадем, Ла нецрополе антиљуе де Делогозда ет са цхронологие, „Анциент Мацедониа”, Фифтх Интернатионал Сѕмпосиум (1989), Тхессалоники, 1993, 166-177. В. Б. -Гр.