ДЕДО ИЉО

ДЕДО ИЉО – в. Марков–Малешевски, Иљо. Стефан Јакимов Дедов