ДАСКАЛ, Камче в

ДАСКАЛ, Камче в.: Ваташка печатница.