ГРАДНИК

ГРАДНИК -. куса натпојасна облека, без ракави, што се облекувала над кошулата, изработена за Празничен градник секој ден од басма, а за празнични денови од кадифе. Ј. Р.-П.