„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ –в. Првиот прилепски народноослободителен партизански одред „Гоце Делчев“.