ГАЛИ, Бутрос Бутрос

ГАЛИ, Бутрос Бутрос (Боутрос се оформени во неколку музејски икони од византискиот период со Боутрос Гхали) (Каиро, 14. XI 1922) институции, во градски цркви и во исклучително значење – дваесе– египетски унив. професор и дипманастири. Од богатата колекци-тина скапоцени икони со релатиломат. Професор по Меѓународја на Музејот на Македонија се из-вен историски и стилски континуно право и Меѓународни односи ложени стотина икони од почето-итет, од втората половина на XI на Универзитетот во Каиро кот на ⅩⅣ до крајот на ⅩⅠⅩ в. Во до крајот на ⅩⅣ в. Овде можат да (1949–1977). Министер за надво-Охридската галерија, која се нао-се видат значајни дела од раниот решни работи на АР Египет ѓа во дворот на црквата „Св. Бо-ⅩⅤ до средината на ⅩⅠⅩ в. Регио(1977–1991). Генерален секретар городица Перивлепта”, е сместе-нално колектирани, икони од нана ООН (1992–1996), во чиј мандат (во 1993) Организацијата прави ултра вирес акт со приемот на Република Македонија во членство преку формулирање дополнителни услови (надвор од предвидените во член 4 од Повелбата) – продолжување на преговорите околу името со Р Грција под покровителство на Организацијата и обраќање под привремената референца „ПЈРМ”. Автор е на „Агендата за мир” во која предлага модернизирање на инструментите за зачувување на меѓународниот мир и безбедност преку дефинирање на одредницата „превентивна дипломатија” како нераскинливо поврзана со одредниците „правење на мирот/воспоставување на мирот” (пеацемакинг) и „чување на мирот” (пеацекеепинг). Во 1992 г., по препорака од Сајрус Венс и Лорд Овен – копретседатели на Раководниот комитет на Конференцијата за Југославија и по предлог од претседателот на Република Македонија Киро Глигоров, му предлага на Советот за безбедност на ООН да одобри испраќање во Република Македонија група од воен, полициски и цивилен персонал што би ја оценила ситуацијата на теренот и би подготвила извештај во врска со евентуално позиционирање посебна мисија за чување на мирот во РМ, односно да го одобри неговиот предлог за проширување на мандатот на УНПРОФОР со позиционирање превентивно присуство на ОН на границата на Република Македонија со РА и СРЈ – УНПРОФОР/УНПРЕДЕП (прва превентивна мисија за чување на мирот). БИБ.: Гхали Б.Б., Ан Агенда фор Пеаце: Превентиве Дипломацѕ, Пеацемакинг анд Пеацекеепинг, Репорт оф тхе Сецреатрѕ Генерал пурсуант то тхе Статемент адоптед бѕ тхе Суммит Меетинг оф тхе Сецуритѕ Цоунцил оф 31.01.1991, А/47/277С/2411, 17.06.1992. Т. Петр.