БУКОВКА

БУКОВКА . (Плеуротус остреатус (Јацљ.: Фр.) Куммер) – габа што расте како сапроб на паднати букови стебла. Се произведува на фарми за производство на буковки. М. К.