БРОМЛЕЈ, Јулијан Владимирович

БРОМЛЕЈ, Јулијан Владимирович (Москва, 21. Ⅱ 1921 – Москва, 4. Ⅵ 1990) – етнограф, член на МАНУ надвор од работниот состав (од 23. XI 1981). С. Мл. Керамички садови од бронзено време (Градиште, с. Пелинце)