БОЖИКЕВ, Никола

БОЖИКЕВ, Никола – Никтитор на манастирската црква „Си Свети” во с. Лешани (Охридско). Црквата била изградена и живописана во 1452 г., во времето на архиепископот Никола. ЛИТ.: Г. Суботић, Охридска сликарска школа од ⅩⅤ в., Охрид, 1980. З. Р.-Н.