БИТКАТА КАЈ ТИР

БИТКАТА КАЈ ТИР (332 г. од ст.е.) – ја води Александар Македонски за освојување на единствениот град во Фојникија што му давал голем отпор. Градот бил сместен на остров, но по седуммесечна опсада и изградба на вештачки насип (постои до денес) градот е освоен. ЛИТ.: Плутарцх, Алеџандер, Харвард Университѕ Пресс, 1959; Ф. Папазоглу, Историја на хеленистичкиот период, Скопје, 1995. А. шук.