БЕРЗА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

БЕРЗА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ – специјализирана продуктна берза за разни видови земјоделски производи и репроматеријали. Со Законот за берзи на земјоделско-прехранбените производи (1992), формирана е Агроберза, како јавно претпријатие. Во досегашното работење Агроберзата, поради недостиг на финансиски средства, не успеа да ја оствари својата функција и да постигне забележителни резултати. Др. Ѓош.