БЕРАР, Виктор

БЕРАР, Виктор (Вицтор Бéрард) (Морез ди Жира, Франција, 10. Ⅷ 1864 – Париз, 13. XI 1931) – француски политичар и унив. професор, балканолог, истражувач на македонското минато. Бил професор во Ñцоле дес Хаутес éтудес иÑцоле супéриеуре де Марине, а потоа сенатор и конзул. Објавил превод на „Одисеја” со коментари, повеќе книги за Источната криза (1875-1881) и за историјата на балканските народи. Особено значајни се неговите книги „Македонија“ (1897) и „За Македонија“ (1904). БИБ.: Ла Турљуие ет л’хеллéнисме цонтемпораин, Парис, 1893; Л’оригине дес цултес арцадиенс, Парис, 1894; Ла Мацéдоине, Парис, 1897; Лес аффаирес де Гр”те, Парис, 1898; Л’ Англетерре ет л’импéриалисме, Парис, 1900; Про Мацедониа, Парис, 1904; Ла Рéволутион Турљуе, Парис, 1909; Ла Сербие: сон хистоире, сес вицтоирес, сон пеупле, Парис, 1915 и 1916; Ла пиерре де Коссово, Ревуе ѕоугославе, Парис, 1919. С. Мл. Димитар Берберовски