БЕЛУР, Ирфан

БЕЛУР, Ирфан (Ирфан Белур) (Скопје, 1954) – артист во Турската драма при Театарот на народностите во Скопје. Сега живее и работи во Данска. Исто така е поет и драм-ски автор. Член е на ДПМ (од 1984 г.) и автор на поетското дело: „Црниот круг“ (1980), на драмските творби: „Мехмет“ (1982), „Луѓе и гулаби“ (1984), „Картонска кутија“ (1986). ЛИТ.: Поети од Македонија, Скопје, 2002. А. Аго