БАЈРАМ, Амди

БАЈРАМ, Амди (Скопје, 30. Ⅷ 1956) – бизнисмен и политичар. Сопственик на конфекцијата „шутекс”. Еден од основачите и претседател е на ПЦЕР и основач и претседател на партијата Сојуз на Ромите од Македонија (од 1996). Пратеник во три мандати во Собранието на РМ (1996–2002 и од 2008). Р. Газанфер Бајрам