БАРБАРОВСКИ, Георги

БАРБАРОВСКИ, Георги (с. Дабиле, Струмичко, 6. Ⅴ 1949) – но-Георги Барбаровски винар и писател. Кариерата ја почнал како соработник на земјоделскиот весник „Трибина” (1974). Од 1986 г. се афирмирал во Политичко-економската рубрика на „Нова Македонија”. Бил член на првиот редакциски состав на „Дневник”, а од февруари 2004 г., заедно со Александар Дамовски, е основач и главен редактор на дневниот в. „Време”. Пишува поезија, раскази и публицистички трудови. Објавил четири поетски книги „Око и меч”, „Згром”, „Златен дожд” и „Совршен лов”. Б. П. Ѓ. Миле Барбаровски