АЦЕВСКИ, Боро

АЦЕВСКИ, Боро (псевд. Пашата) (Скопје, 14. IX 1914 – Скопје, 28. Ⅳ 1959) – сликар-иконограф. Сликарство учел кај Димитрија Папрадишки, а соло-пеење кај С. Зикова и П. Холотков. На почетокот на Втората светска војна, (1941) се приклучува кон Народноослободителната борба и во 1943 како партизан и член на Агитпроп во селото Горно Врановци е еден од основачите на КУД „Кочо Рацин”. Член е на Операта и Балетот на Македонскиот народен театар (1948–1951), Илија Ацевски