АНДОНОВСКИ, Зоран

АНДОНОВСКИ, Зоран (Скопје, 4. Ⅵ 1954) – новинар. Со новинарство почнал како соработник во в. „Нова Македонија”, потоа станува еден од успешните дописници од странство – во Атина (1988–1993) и уредник на Надворешно-политичката рубрика на весникот. Одговорен уредник на в. „Време” од основањето (2004) и уредник на неделникот „Неделно Зоран Андоновски време”, колумнист. Надвор од новинарството – координатор за односи со јавноста на Светската банка (1997–2000) и координатор за комуникации во УСАИД (2000–2004). Б. П. Ѓ.