АНГЕЛОВСКИ-ГАРЕФИ, Атанас

АНГЕЛОВСКИ-ГАРЕФИ, Атанас (с. Лобаница, Костурско, 1925) – припадник на Македонското националноослободително движење (НОД) во Егејскиот дел на Македонија, комунистичко движење. Во Граѓанската војна бил командант на Републиканската армија на Грција (ДАГ). По поразот на ДАГ (1949) емигрирал во СССР. Во 1963 г. се вратил во СРМ. ЛИТ.: Егејска Македонија во НОБ, В, 1948. Редакција д-р Р. Кирјазовски и Ф. Буцкова-Мартинова, Скопје, 1981.Ст. Кис. АНГЕЛУШЕВ, Живко Димитров