АЛИУ, Линдита Али

АЛИУ, Линдита Али (Скопје, 1962) – новинар, писател. Основно образование завршила во Скопје, а средно училиште во Приштина. Дипломирала на Групата за англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет во Приштина. Одреден период работела како новинар во „Рилиндја”, а потоа станува лектор по англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет во Приштина. Пишува поезија и проза. БИБ.: Муре ( Ѕидови), 1984; Ндосхта до тш исхим мш тш мшдхенј ( Можеби ќе бевме поголеми), 1990. А. П.