АЛЕКСИЈ Ⅲ

АЛЕКСИЈ Ⅲ Ангел (1153–1211) – византиски император (1195– 1203). Дошол на власт со преврат. Во времето на неговото владеење се продлабочила кризата во Византија. Успеал да ја неутрализира независноста на Добромир Хрс во Македонија. Во Ⅳ крстоносен поход бил заробен од крстоносците, а подоцна откупен од Епирците. Животот го завршил во манастир кај Никеја. ЛИТ.: М. Анголд, Тхе Бѕзантине Емпире 1025–1204: А Политицал Хисторѕ, Лондон–Нењ Ѕорк, 1997. К. Аџ.