АЛАЏА – џамија во Тетово

АЛАЏА – џамија во Тетово. в. шарена (Алаџа) џамија.