АЕРОП Ⅱ

АЕРОП Ⅱ . (ок. 396–393 пр.н.е.)– македонски крал од династијата на Аргеадите. Првите три години Аеродромот „Александар Велики”, Скопје владее како регент на малолетниот крал Орест, син на Пердика Ⅱ. Во 394 пр. н.е. му се противставува на спартанскиот басилеј Агис да помине со војска преку македонската територија. ЛИТ.: Диодор Сицулус., 12 Волс., Лоеб Цлассицал Либрарѕ, Харвард Университѕ Пресс, 1963; Р. Илјовски, Кој и кога владеел со Македонија, Скопје, 2003. А. шук.