АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНА ПОДЕЛБА НА ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА (по 1913)

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНА ПОДЕЛБА НА ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА (по 1913). По Втората балканска војна и по силата на Букурешкиот мировен договор (10. Ⅷ 1913) грчката држава ане2 ктирала 34.000 км или 51% од македонската територија. Територијата на Егејска Македонија била поделена на три генерални Административно-територијална поделба на Егејскиот дел на Македонија (по 1913) дирекции: Централна Егејска Македонија со центар во Солун (со окрузите Солунски, Халкидички, Кукушки, Воденски и Берски), Источна Егејска Македонија со центар во Кавала (со окрузите Серски, Драмски, Кавалски) и Западна Егејска Македонија со центар во Кожани (со окрузите Кожански, Костурски и Лерински). На чело на провинцијата бил наименуван гувернер со функција министер за Северна Грција. ЛИТ.: Историја на Македонскиот народ, ИВ, Скопје, 2000. Ст. Кис.