АБАЗИ, Рефет

АБАЗИ, Рефет (Тетово, 17. Ⅰ 1964) – актер и педагог. Дипломирал на Факултетот за драмски уметности (1989). Член на Албанската драма (1989-1999). Од 1999 г. доцент на ФДУ во Скопје, каде што ја води класата актери на албански јазик. Улоги: Екарт (БаРефет Абазиал”); Едгар („Крал Лир”); Марк Ален („Коските што доаѓаат доцна”); Осип („Платонов”); Кирилов („Демони”); Ахмет Нуредин („Дервишот и смртта”) и др. Р. Ст.