ЏЕМПЕР

ЏЕМПЕР – специфична форма на детски појас што го носеле децата од Кумановско. Најчесто бил орнаментиран со ситни орнаменти на црвена основа. Ј. Р.-П. Иван Џепароски ЏЕПАРОСКИ, Иван Маринов