ЈЕРЕМИЈА

ЈЕРЕМИЈА – охридски архиепископ (24. Ⅹ 1761 – мај 1763). Неговата смрт ја искористиле цариградскиот патријарх Јоаникој Ⅲ Караџа и фанариотите за да постават свој поглавар. ЛИТ.: Иван Снегаров, Историџ на Охридската архоепископиџ, т. 2. От падането £ под турците до нејното униќожение (1394-1767), Софиџ, 1931; Јован Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник” на Богословски факултет „Свети Климент Охридски”, кн. 8, Скопје, 2002, 77. С. Мл. ЈЕФТИМИЈАДЕС, Станислав

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *