ЅВОНЧЕ, ДЕБАРСКО

ЅВОНЧЕ, ДЕБАРСКО . (Цампанула дебаренсис Рецх. ф.) – македонски флористички субендемит од фамилијата Цампанулацеае (ѕвончиња). Познат само во Западна Македонија, во клисурата на Црн Дрим и во Источна Албанија. Вл. М.