ЃУКНИЌ, Никола Сретенов

ЃУКНИЌ, Никола Сретенов (Кралево, Србија, 1. IX 1887 – Ниш, Србија, 27. Ⅵ 1972) – хирург, редовен проф. на Мед. ф. во Ниш. Мед. ф. завршил во Бордо (1922), а специјализација во 1926 г. Примариус е од 1936. Од 1931 до 1941 г. бил шеф на Хируршкиот и Гинеколошкиот оддел во ББ во Скопје, кои ги модернизирал. Обучувал млади лекари. Бил декан на Мед. ф. во Ниш во три мандати. ЛИТ.: Срби у свету. Биографски лексикон, Београд – Торонто, 2005; Р. ЖивиÊ, Великани нишке медицине, Ниш, 1997. Сл. М. П. Факсимил од актот на султанот Абдул Меџит