ШУЛЕВСКИ, Тони

ШУЛЕВСКИ, Тони (Скопје, 30. ⅩⅠⅠ 1932 – Скопје, 19. И 1997) – балетски играч. Завршува Средно балетско училиште во Скопје (Н. Кирсанова). Игра во Балетскиот ансамбл на МНТ (1949–1980), каизразена музикалност, буен темперамент и драмска надареност. УЛОГ: шумар (А. Адам, „Жизел“), Везир (А. Меликов, „Легенда за љубовта“), Абдурахман (А. Глазунов, „Рајмонда“) и др. Ем. Џ.