ШПЕРОВИЌ-РИБАРСКИ, Милица

ШПЕРОВИЌ-РИБАРСКИ, Милица (Битола, 20. Ⅳ 1939) – пијанист. Дипломирала на Музичката академија во Белград (В. шкарка, 1963), каде што магистрирала (О. Михајловиќ, 1970). Специјализирала во Париз (А. Чиколини, В. Перламутер, 1970). Професор на ФМУ во Скопје (1975–2003). Концертирала како солист и член на Дуото Рибарски во 30 земји на Европа, Азија и во Јужна Америка. Основач на Интерфест во Битола. Водела мајсторски класи; била член на жири-комисии во повеќе европски земји. Сн. Ч.-Ан. Преливникот на прибранската ХЦ „шпилје“ „шПИЛЈЕ“ – прибранска ХЦ на реката Црни Дрим, во близина на Дебар. Во погон од 1969 г. Има три агрегати со турбини од типот францис. Вкупната инсталирана моќност е 84 МЊ. Во периодот од 1992-2003 г. просечното годишно производство изнесувало 226,0 ГЊх, а најголемото било во 1996 г. и изнесувало 352,3 ГЊх. ЛИТ.: 50 години македонско електростопанство, Скопје, 1995; Ј.П. „Електростопанство на Македонија“, Скопје, 1999; Електростопанство на Македонија, го-дишен извештај, 2003. Др. Р. Илеш шпиц