ШПАРГЛА

ШПАРГЛА . (Аспарагус оффициналис Л.) – повеќегодишно растение. Се одгледува заради младите и сочни подници (свеќи), кои се многу богати со минерални материи, витамини С, Б , Б , Б , 126 провитамин А, етерични шпаргла масла и орган-ски киселини. Во првата година се развива бавно, формира само 3–4 подници, а од четвртата до десеттата интензивно формира изданоци, потоа развојот стагнира и опаѓа. Се одгледува со расад, поретко со директна сеидба, на лесно растресити и топли почви. Д. Ј. Милица шперовиќ-Рибарски