ШОПОВ, Владимир

ШОПОВ, Владимир (Белград, 16. ⅩⅠⅠ 1948 – Скопје, 23. Ⅳ 2000) – поет, автор за деца, раскажувач. Завршил Правен факултет во Скопје. Работел во Владата на РМ. ДЕЛ: стихозбирки: Луцидна интервала, Ск., 1970; Од век на век се така со лева нога со десна рака, Ск., 1973; Фату, Ск., 1976; Заратруста во Делфи, Ск., 1978; поезија за деца Креда, Ск., 1983; романизирана биографија Запис и сништа за Александар Магнум, Ск., 1997. В. Тоц. Томислав шопов