ШКАРТОВ, Мишо

ШКАРТОВ, Мишо (Кавадарци, 1. Ⅱ 1884 – Софија, 25. Ⅵ 1936) – учесник во македонското револуционерно движење, член на ВМРО на Тодор Александров. Завршил гимназија во Солун. Во 1904 г. бил секретар на Тиквешката чета на Д. Даскалов, потоа во четите на Х. Чернопеев и на Ј. Сандански, еден од основачите на НФП. Учествувал во Тиквешкото востание (1913) и во Првата светска војна. По војната бил член на Привременото претставништво на бившата обединета ВМРО и потписник на нејзиниот Апел (6 март 1919). Во 1921 стапил во ВМРО. По убиството на А. Протогеров и расцепот на ВМРО (1928), преминал во протогеровистичката ВМРО. Како приврзаник на федералистичката идеја, станал член на ВМРО(Об), на Цариградската конференција (1930) бил вклучен во нејзиниот ЦК. ЛИТ.: Зоран Тодоровски, ВМРО 1924–1934, Скопје, 1997. З. Тод. Антоние шкоклев