ШИНДИЛОВ, Стефан Костадинов

ШИНДИЛОВ, Стефан Костадинов (с. Зрзе, Прилепско, ? – месност Пештерите, кај с. Тројаци, Прилепско, 8. Ⅳ 1907) – прилепски полски војвода. За него се знае дека со целата негова чета херојски загинале во битката со аскерот и башибозукот во близина на с. Тројаци, Прилепско. ИЗВ. и ЛИТ.: НБКМ- БИА, Ф. 583, а.е. 67, лл. 230–248; „ИлÓстраци® ИлинденÍ“, бр. 1, София, 1944. Ал. Тр. Богдан шиндиловски