ШЕФЕР, Јакоб Гијсберт

ШЕФЕР, Јакоб Гијсберт (Ханс) де Хоп (Јакоб Гијсберт /Јаап/ де Хооп Сцхеффер) (Амстердам, Кралство Холандија, 3. Ⅳ 1948) – холандски политичар и дипломат. Бил министер за надворешни работи на Кралството Холандија (2002–2003), Генерален секретар на НАТО во времето на донесувањето на Декларацијата од Рига (2007). Т. Петр. Радмила шеќеринска