ШАРЕНЦИ

ШАРЕНЦИ (Цлеридае) – средно големи тврдокрилни инсекти. Обоени се црно до темнометално или се шарени, со големина 10–16 мм. Имаат силно развиени вилици за лов. Ларвите им се црвени и грабливи, се хранат со ларви шаренец (пчелин волк) од други инсекти. Во светот се познати 3.000 видови. Најчест вид во Македонија е пчелиниот волк (Трицходес апиариус Л.); има карактеристично шарени покрилја (црвено-црни); ларвите живеат во гнезда од солитарни пчели, но и во пчелини кошници, каде што се развиваат. Регистриран е како штетник. ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К. – М. К. Тихомир шарески