ШАЛИНСКИ, Трајко Божиновиќ

ШАЛИНСКИ, Трајко Божиновиќ (с. Степанце, Куманово 2. Ⅷ 1905 – Скопје, 28. Ⅷ 1979) – ветеринар. Докторирал на В. ф. во Белград (1953). Научен советник и директор (1947–1967) во Ветеринарниот институт во Скопје. Објавил 21 научни и стручни трудови. М. Д. – Ј. Б. шАМПИЊОН – збирен термин што се однесува на претставници од родот габи Агарицус. Масовно се собира за исхрана низ целата РМ, а посебно полскиот шампињон (Агашампињони рицус цампестрис (Л.) Фр.) Некои видови се одгледуваат на фарми за производство на печурки. М. К. Петар шанданов