ЧУЧКОВ, Ефрем

ЧУЧКОВ, Ефрем (Кратово, 21. Ⅺ 1870 – Софија, 1. Ⅹ 1923) – учител и револуционер, војвода. Се школувал во Солун (Ⅴ клас гимназија), во Софија (две години воено училиште), а го завршил Педагошкото училиште во Казанл’к (1896). Учителствувал во Пехчево и во Мелник. Од 1897 г. дејствувал нелегално во Кочанско, Кратовско и во Штипско. Бил член на Скопскиот ОК (1905), учесник во Балканските војни. ИЗВ. и ЛИТ.: Гоце Делчев. Спомени, документи, материали, Софи®, 1978; Х. Сил®нов, Освободителните борби на Македония, Ⅱ, 598, София, 1983. Ал. Тр. Мане Чучков