ЧИСТЕЦ, ХОРВАТИЌЕВ

ЧИСТЕЦ, ХОРВАТИЌЕВ (Стацхѕс хорватиции Мицевски) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Ламиацеае (Лабиатае) (устоцветни растенија), познат за клисурите на реките Вардар, Пчиња, Тополка и Бабуна. Вл. М. Чифте амамот во Скопје