ЧАЈ, ШАРПЛАНИНСКИ

ЧАЈ, ШАРПЛАНИНСКИ .(Сидеритис сцардица Грисеб.) – македонски флористички субендемит, опишан од шар Планина (Сцардус), но се среќава и на планините Бистра, Стогово, Илинска Планина, Лубен, Баба шарпланински чај Сач и др. Растение од кое се подготвува многу вкусен и ароматичен чај. Поради преголемото неконтролирано собирање, спаѓа во групата загрозени видови. Вл. М. Васил Чакаларов