ЦРНА ТРУБА

ЦРНА ТРУБА. (Цратереллус цорнуцопиоидес (Л.: Фр.) Перс.) – чест вид габа во листопадните шуми во Македонија. Се собира за јадење. М. К.