ЦРВЕНОВ, Илија

ЦРВЕНОВ, Илија (Велес, 26. Ⅶ 1937 – Скопје, 15. ⅩⅠⅠ 1997) – оперски певец, баритон. Завршил Виша педагошка школа во Скопје. Пеење учел кај проф. К. Трпков. Во Операта на МНТ бил ангажиран од 1967 до 1993 г. Остварил околу 40 поголеми и помали улоги, од кои позначајни се: Алфио (Кавалерија рустикана), Валентин (Фауст), Амонасро (Аида), Ескамилио (Кармен), Фигаро (Севилскиот бербер), Огнен (Цар Самуил), Онегин (Евгениј Онегин). Гостувал самостојно и со ансамблите на Операта во Турција, Германија, Полска, Романија. Ф. М. Марин Црвенов